РЕЛИГИОЗНО ТВОРЧЕСТВО

РЕЛИГИОЗНО ТВОРЧЕСТВО

В Божия храм

Да идем в Божия храм!
С покайна молитва
и сърце съкрушено,
на Бога да се помолим!


Да идем в Божия храм
и с Бог да говорим!
При Него да оставим
тежкият греховен товар!


Да идем в Божия храм!
Копнее душата ни,
да се изкъпе най-накрая
и в бяло да се премени!

Снимка: Грета Костова-Бабулкова

Популярни публикации

МОИ ПРЕЗЕНТАЦИИ